Výpoveď PZP – krok za krokom

Možno nemáte tu najvýhodnejšiu poistkuPovinné zmluvné poistenie je záväzné pre každého držiteľa motorového vozidla, motocykla, prípojného vozidla a niektorých špeciálnych vozidiel s evidenčným číslom. Aj keď ide o povinnosť, v rámci PZP máte aj svoje práva. Jedným z nich je aj právo na vypovedanie, resp. zmenu zákonnej poistky. Nová novela zákona ešte uľahčila v niektorých ohľadoch túto situáciu. Pri výpovedi sa však budete musieť riadiť aj niekoľkými pravidlami.

Postup je veľmi jednoduchý

Podať výpoveď zmluvy povinného zmluvného poistenia môžete veľmi jednoducho a samozrejme na to máte aj plné právo. No takáto žiadosť si vyžaduje aj dodržanie niekoľkých, nielen formálnych úprav. Najjednoduchšie by bolo, ak by ste si vzor takejto žiadosti našli na internete, ponúkajú ju na svojich stránkach rôzni sprostredkovatelia. Takúto žiadosť si nájdete aj na stránke http://uzavripzp.sk/vypoved-pzp/. Objavíte tu viacero vzorov výpovedí PZP, v závislosti od dôvodu ukončenia zmluvy. Do predpripraveného formulára teda doplníte potrebné údaje, žiadosť vytlačíte a doručíte na pobočku poisťovne. Je to naozaj veľmi jednoduché.

Ak však chcete sformulovať vlastnú žiadosť, nič vám v tom nebráni. Ako sme však už uviedli, je potrebné, aby ako každá oficiálna žiadosť spĺňala viacero formálnych náležitostí. V prvom rade je dôležité, aby ste poistnú zmluvu vypovedali podľa platných podmienok vašej poisťovne. Na začiatok by ste mali vyplniť údaje o sebe ako držiteľovi vozidla, čiže uvediete vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska. Pokiaľ je auto zapísané na firmu, tak uvediete názov spoločnosti a jej sídlo. Tieto údaje budú samozrejme uvedené v hornej časti žiadosti. Pod to do pravej časti napíšete názov a adresu vašej poisťovne. Nasleduje predmet žiadosti, ktorý by mal byť v tvare: Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia č. xxx (tu by ste mali uviesť číslo vašej  poistnej zmluvy), resp. Výpoveď povinného zmluvného poistenia č. xxx. Pod to sa hodí krátky text, v ktorom oficiálne požiadate o výpoveď zmluvy, resp. osvetlíte dôvody, pre ktoré ste sa tak rozhodli. K tomuto samozrejme musíte pripojiť informácie o vašom vozidle, ako továrenská značka a evidenčné číslo, aby poisťovňa vedela, ktoré auto chcete odhlásiť.

Pokiaľ žiadate o výpoveď PZP z dôvodu odcudzenia vozidla, jeho odhlásenia z evidencie, predaja, darovania či proste preto, že ste našli lacnejšiu poistku, mali by ste do žiadosti napísať aj číslo vášho bankového účtu. Rozdiel z poistného, ktorý ste neprečerpali, vám totiž bude vrátený. Na záver môžete požiadať aj o zaslanie dokladu o doterajšom škodovom priebehu poistenia PZP na vašu adresu, ktoré budete dokladovať pri uzatváraní novej poistky. Žiadosť samozrejme na konci vlastnoručne podpíšte.

Ak ste už žiadosť úspešne napísali a vytlačili, je potrebné, aby ste ju doručili do svojej poisťovne minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia zákonnej poistky. Platí zásada, že dátum prebratia výpovede PZP predstavuje dátum doručenia výpovede do poisťovne. Takže nestačí, aby ste vašu žiadosť poslali presne daných 6 týždňov dopredu, podstatné je, aby v tento čas mala poisťovňa vašu žiadosť už fyzicky na stole. Poistenie vám však bude plynúť ešte ďalších osem dní od doručenia výpovede.

Istejšie preto je, ak vašu žiadosť zanesiete na pobočku osobne. Vtedy si môžete byť istý, že poisťovňa dostala vašu žiadosť včas. Pokiaľ však na to nemáte čas, môžete výpoveď zaslať aj poštou. Samozrejme tak urobte s dostatočným predstihom, aby vaša žiadosť bola doručená načas. Zásielku určite pošlite doporučene, aby ste mali v rukách doklad o odoslaní. Potvrdenie o doručení žiadosti si vypýtajte aj v prípade, ak ste túto žiadosť odniesli do pobočky vy osobne.

Nemusíte striehnuť na dátumUž nemusíte sledovať termíny

Ešte donedávna bol problém, ak ste sa rozhodli ukončiť vašu zmluvu PZP predčasne alebo ste sa chceli po zaniknutí poistenia prepoistiť u iného poskytovateľa. Všetko sa zmenilo s novelou zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2015. Táto zákonná úprava priniesla viacero zmien, my však v tomto článku poukážeme iba na dve, ktoré sa týkajú vypovedania zmluvy.

Poisťovňu už môžete zmeniť kedykoľvek a bez udania  dôvodu

Ak ste sa predtým chceli prepoistiť u iného poskytovateľa, aj keď ste mali na to isté poistné obdobie už jednu zmluvu uzavretú, mali ste smolu. Poisťovne takýmto opatrením chceli zabrániť prípadom viacnásobného poistenia u dvoch, resp. u viacerých poisťovateľov. Poistné plnenie však mohla za klienta vyplatiť iba jedna z nich. Prax postupom času ukázala, že toto ustanovenie je neopodstatnené a zbytočné, a teda bolo zo zákona vypustené. Dnes už teda môžete hocikedy a bez udania dôvodu vymeniť poskytovateľa povinného zmluvného poskytovateľa. Nemusíte už čakať na ukončenie platnosti pôvodného PZP.

Po zániku PZP sa môžete poistiť aj u iného poskytovateľa

Donedávna to fungovalo tak, že ak ste nezaplatili poistné včas a váš poskytovateľ vám ho v zmysle zákona zrušil, museli ste sa nanovo opäť poistiť u tej istej poisťovne. Toto opatrenie však spôsobovalo často neprehľadnú situáciu. Klient bežne uzatvoril nové poistenie u iného poskytovateľa ak mu zanikla poistka kvôli neplateniu. No napriek tomu, že toto poistenie ste platili poctivo, nebolo vám to nič platné. Táto nová zmluva bola od začiatku neplatná, pretože ste mali podľa zákona povinnosť nanovo sa poistiť u toho istého poskytovateľa. V prípade škodovej udalosti ste tak nemali právo na úhradu spôsobenej škody poisťovňou, ale všetky výdavky ostali na vašich pleciach. Novela zákona to však zmenila a dnes už môžete pokojne zmeniť poisťovateľa, ak ste predchádzajúcemu prestali platiť, pretože táto poistka jednoducho zanikla.

Stali ste sa obeťou krádeže?Na výmenu poisťovne máte hneď niekoľko dôvodov

Zmeny, ktoré priniesla zákonná úprava PZP, sa týkajú predovšetkým výpovede z dôvodu, že ste si našli lacnejšiu či výhodnejšiu ponuku a poisťovňu chcete jednoducho vymeniť. Existujú však aj ďalšie dôvody, pri ktorých máte plné právo žiadať o výpoveď povinného poistenia.

  • likvidácia alebo zošrotovanie vozidla

Ak bolo vaše vozidlo zničené pri dopravnej nehode alebo akejkoľvek inej udalosti, či bolo akokoľvek zlikvidované, napr. zošrotovaním, mali by ste čo najskôr požiadať o výpoveď poistky. Neprečerpané peniaze z poistky vám samozrejme budú vrátené. Vašu žiadosť by ste ale mali dokladovať.

  • krádež automobilu

Ak vám ukradli vás automobil, taktiež čo najskôr kontaktujte vašu poisťovňu. Mohlo by sa totiž stať, že na vašom vozidle zlodeji spôsobia dopravnú nehodu a ak by ste neohlásili krádež, škoda by šla na váš účet. Aj z tejto výpovede vám budú neprečerpané peniaze vrátené. K žiadosti tiež pripojte doklad z policajnej správy o odcudzení vozidla.

  • vyradenie vozidla z evidencie

Mohlo sa stať, že vaše vozidlo už nevyhovuje technickým podmienkam a nemôžete ním teda jazdiť po cestných komunikáciách. Vozidlo tak budete musieť odhlásiť z evidencie a tým pádom aj požiadať o výpoveď PZP. K písomnej žiadosti o zrušenie by ste mali pripojiť samozrejme aj doklad o vyradení vášho vozidla z evidencie.

  • darovanie alebo predaj vozidla

Niektorí vodiči pomerne často menia svoje autá, jedno predajú a druhé si hneď kúpia. Pokiaľ patríte k tejto skupine motoristov, tak už veľmi dobre viete, že v prípade predaja vozidla musíte toto zo zmluvného poistenia odhlásiť. Uzatvorenie novej poistky už bude v rukách nového majiteľa. Takúto žiadosť budete musieť dokladovať kúpnopredajnou zmluvou. Obdobne by ste mali postupovať aj v prípade, že auto niekomu darujete.

  • ukončenie doby poistenia

V prípade, že sa blíži koniec vášho poistného obdobia, máte možnosť sa rozhodnúť, či vám vyhovuje doterajšia poisťovňa a jej ponuka PZP alebo by ste radšej prešli k inému poskytovateľovi. Ak ste sa rozhodli pre výhodnejšiu ponuku od inej poisťovne, vašu žiadosť o výpoveď poistky by ste mali doručiť najneskôr 6 týždňov pred skončením vašej doterajšej zmluvy pôvodnému poskytovateľovi. V tomto prípade nemusíte vašu žiadosť nijak dokladovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *