Výpoveď PZP – Ako správne ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným a nevyhnutným poistením pre každého vodiča. Táto povinnosť sa týka všetkých motorových vozidiel a zabezpečuje finančnú ochranu tretím stranám v prípade škôd spôsobených poistníkom. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné ukončiť PZP, napríklad pri predaji vozidla, zničení vozidla alebo pri zmene poisťovne. V tomto článku sa pozrieme na postup výpovede PZP a na čo si treba dať pozor pri tomto procese.

Dôvody na výpoveď PZP

Medzi bežné dôvody na výpoveď PZP patria:

 • Predaj alebo likvidácia vozidla
 • Zmena poisťovne
 • Trvalé odstavenie vozidla z premávky
 • Zničenie vozidla v dôsledku dopravnej nehody alebo prírodných katastrof

Ako podať výpoveď PZP?

Ak chcete správne podať výpoveď PZP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Kontaktujte svoju poisťovňu: Pred podaním výpovede sa obráťte na svoju poisťovňu a zistite, aký je postup pri ukončení PZP.
 • Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne, najlepšie formou listu alebo e-mailu. Vo výpovedi uveďte svoje meno, adresu, číslo poistnej zmluvy a dátum, kedy chcete ukončiť poistenie. Nezabudnite uviesť dôvod ukončenia PZP.
 • Doklady a podklady: K výpovedi priložte potrebné doklady, napríklad doklad o predaji vozidla, potvrdenie o zničení vozidla alebo potvrdenie o trvalom odstavení vozidla z premávky.
 • Dodržiavajte lehoty: Pri zmene poisťovne je potrebné dodržať výpovednú lehotu, ktorá je zvyčajne 30 dní pred koncom poistného obdobia. Pri predaji vozidla alebo iných dôvodoch môže byť lehota na výpoveď kratšia. Zistite si konkrétne podmienky u svojej poisťovne.
 • Poštovné náklady: Ak posielaťe výpoveď poštou, odporúča sa zaslať ju ako doporučený list s doručenkou, aby ste mali dôkaz o odoslaniu a doručení výpovede.
 • Potvrdenie o ukončení PZP: Po spracovaní vašej výpovedi by vám poisťovňa mala poslať potvrdenie o ukončení PZP. Skontrolujte, či dátum ukončenia zodpovedá vášmu želanému dátumu a uchovajte toto potvrdenie pre prípad potreby.

Čo si treba dať pozor pri výpovedi PZP?

Pri výpovedi PZP je dôležité dať si pozor na nasledujúce veci:

 • Nepretržité poistenie: Uistite sa, že váš nový PZP začne platiť ihneď po ukončení starého PZP, aby ste v žiadnom prípade neboli bez poistenia. V prípade predaja vozidla by mal nový majiteľ uzavrieť PZP pred prevzatím vozidla.
 • Dvojité poistenie: Pri zmene poisťovne sa uistite, že staré PZP skutočne skončilo a nebudete platiť dvojité poistenie za rovnaké obdobie. Ak zistíte, že staré PZP ešte stále platí, obráťte sa na svoju poisťovňu a požiadajte o vrátenie prípadného preplatku.
 • Zákonná povinnosť: Pamätajte, že PZP je zákonom povinné poistenie, a ak nemáte platné PZP, môžete čeliť pokute alebo iným sankciám.

Výpoveď PZP je proces, ktorý je potrebné zvládnuť v prípade predaja vozidla, zničenia vozidla, zmene poisťovne alebo pri trvalom odstavení vozidla z premávky. Dôležité je správne podanie výpovede, dodržiavanie lehôt a dôsledné riadenie procesu, aby ste sa vyhli možným problémom. Vždy sa uistite, že máte platné PZP, aby ste splnili svoju zákonnú povinnosť a chránili sa pred finančnými následkami v prípade škôd spôsobených tretím stranám.