Najlacnejšie PZP online porovnanie

Published by:

Ktoré PZP je to správne?V našom svete si nemôžete vybrať, či zákon budeme alebo nebudeme rešpektovať. Jednoducho sa to musí. A kto sa rozhodne pre opak, nebude veľmi nadšený. Neuposlúchnutie zákonných povinností totiž so sebou prináša nielen finančné pokuty, ale aj odňatie slobody. To isté vám hrozí, aj vtedy ak si poistne nezabezpečíte vaše vozidlo. Plánovali ste takúto jazdu riskovať? Rozmysleli ste si to? Pomôžeme vám nájsť to najlepšie a najlacnejšie online PZP porovnanie na trhu. Skutočne ho máte na dosah ruky. Zistiť si ho viete sami z domu, rýchlo, jednoducho a pohodlne. Žiadne osobné návštevy, žiadne prehováranie. Produkt si vyberiete sami na základe online porovnania cez Uzavripzp.

Na čo vlastne slúži porovnanie?

PZP alebo povinné zmluvné poistenie je zabezpečenie vozidiel resp. zodpovednosti vodiča za spôsobenú škodu. Pričom finančnú zodpovednosť preberá tá poisťovňa, v ktorej si vinný vodič uzatvoril poistnú zmluvu. To znamená, že vďaka nemu sa môžete uchrániť od platenia všetkých možných škôd, ktoré by ste spôsobili iným vozidlám alebo osobám v nich. Základné PZP porovnanie nekryje škody, ktoré by ste spôsobili svojmu prostriedku alebo sebe. Na to už slúži havarijné zabezpečenie.

Krytie jednotlivých udalostí je pomerne vysoké. Pri spôsobení škôd na majetku musí byť poisťovňa schopná odčiniť poškodenia do 1 milióna eur. A pri spôsobení zdravotnej ujmy je krytie až do 5 miliónov eur. Takže tu máte dôkaz toho, že dať za to zopár desiatok eur ročne skutočne nie je zbytočnosť. Ale môže vás to uchrániť od platenia nehorázne vysokých súm, ktoré sa skutočne môžu na také hodnoty dostať.

Možnosti uzatvorenia

V súčasnosti je na Slovensku dosť veľa poisťovní, ktoré sa venujú oblasti poisťovníctva a teda aj zabezpečeniu vozidiel. Preto zistiť tú najlepšiu a najvýhodnejšiu ponuku nemusí byť vždy jednoduché, ak neviete na to. My vám ale nižšie v článku tento spôsob predstavíme. PZP si môžete vybrať napríklad od poisťovní:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Kooperativa,
 • Genertel,
 • Generali,
 • Groupama,
 • Onlia,
 • ČSOB,
 • Union,
 • UNIQA atď.

Nie je však ponuka ako ponuka. Zatiaľ čo väčšina poisťovní poskytuje len základné krytie stanovené zákonom, niektoré ho umožňujú navýšiť. Najvýhodnejšie sa však javí od poisťovní Kooperativa, Generali a Komunálna poisťovňa, keďže už v rámci základného balíčka kryjú niektoré havarijné udalosti. Skúste si pozrieť aj výsledky SIBAF Award, ktorá pravidelne hodnotí poisťovne.

Kalkulačka na online PZP porovnanie

Zaparkované autáLen si predstavte, koľko času by ste potrebovali, aby ste si zistili poistné ponuky od všetkých vyššie zmienených poskytovateľov. Bez pochyby by to bolo niekoľko hodín, ak nie dní. Osobné návštevy by sa len zbytočne predlžovali tým, že musíte počkať na voľné „okienko“ a ešte aj komunikovať, mnohokrát mimo témy. Aby ste ušetrili čo najviac času a peňazí, odporúčame vám využiť online kalkulačku na porovnanie PZP. Technické vášho vozidla zadáte len raz a behom niekoľkých sekúnd uvidíte všetky vaše možnosti.

S týmto nástrojom sa presvedčíte, že jednotlivé ponuky sa môžu skutočne líšiť až v stovkách eur, pričom krytie môže byť rovnaké. Objektívne výsledky tej najlepšej ceny nájdete jedine tak, ak si čo najviac ponúk porovnáte. Ináč vám hrozí, že tá najlepšia sa nachádza v iných dverách. S online kalkulačkou na porovnanie PZP ale nič také neriskujete. Všetky ponuky sa vám behom niekoľkých sekúnd zobrazia naraz. Priamo z výsledkov aj môžete o niektorú z nich požiadať.

Ako na to? Kliknite na slovo vyznačené v úvode. To vás presmeruje na stránku porovnanie. Na nej si otvoríte kalkulačku. Následne vypíšete technické parametre poisťovaného dopravného prostriedku a niektoré údaje o vás, ale zatiaľ len neosobne. Vďaka tomu máte istotu, že online vám zobrazí skutočne tie najlepšie ceny. Máloktorý predajca sa vám totiž zmieni o všetkých možných zľavách, no kalkulačka vám niektoré zaráta aj bez toho, aby ste ich zadali. Veľkým plusom tohto spôsobu je, že už len ten fakt, že si zmluvu uzatvárate cez internet, pre vás predstavuje 10% zľavu.

Porovnanie funguje na všetko

Či už je centrom vašej PZP zmluvy:

či čokoľvek iné s touto povinnosťou, nemusíte sa báť. Daná online kalkulačka vám urobí porovnanie na skoro všetky druhy povinne poistiteľných vozidiel. Ak by ste si neboli istý tým, čo poistiť a čo už nie, riaďte sa dvoma pravidlami. Musí si ho uzatvoriť každé vozidlo, ktoré môže spôsobiť väčšie či menšie škody a na svoju prevádzku potrebuje platný technický preukaz.

Žiadosť o PZP z online kalkulačky je veľmi rýchla

Ak už máte výsledky porovnanie pred sebou, o niektorý z nich požiadate veľmi jednoducho. Opäť raz jedným klikom. Tento krát už ale bude potrebné vypísať niekoľko osobných údajov o majiteľovi poisťovaného vozidla. Po ich odoslaní vám bude na mail odoslaných niekoľko dokumentov. V rámci nich návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a dočasná zelená karta. Kartu si vytlačte a noste pri sebe v používanom prostriedku.

Poistné zaplaťte čím skôr. Čím skôr tak urobíte, tým skôr vám poisťovňa zašle originál bielej a zelenej karty, ktoré sú dokladmi o platnosti PZP. Je potrebné ich predkladať pri každej policajnej kontrole vozidla. Bez nich riskujete vysoké pokuty, ktoré môžu siahať až do niekoľkých tisícov eur. Dokonca, v niektorých zahraničných štátoch majú právo vám nepoistené vozidlo zabaviť. Takže pred každou jazdou si skontrolujte nielen prítomnosť týchto kariet, ale aj ich platnosť.

Povinné zmluvné poistenie – všetko čo by ste o ňom mali vedieť

Published by:

Na aké dlhé obdobie?

Čo potrebujete vedieť o zákonnej poistke?Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Uzavretie tohto poistenia je povinné zo zákona pre každého motoristu. Týka sa každého automobilu a motocykla, taktiež prípojného vozíka s evidenčným číslom, ale taktiež aj niektorých ďalších vozidiel bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.

Podstatou tohto poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným prevádzkou motorového vozidla na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody, ktoré boli  spôsobené na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Základným zmyslom zavedenia povinného zmluvného poistenia je ochrana obetí dopravných nehôd.

Uzavretie PZP

Povinné zmluvné poistenie vášho vozidla môžete uzavrieť s poisťovňami, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. V súčasnosti je ich 11 a to: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa, Wüstenrot. Poistku môžete uzavrieť buď osobne na pobočke vami vybranej spoločnosti alebo aj online prostredníctvom internetu.

V každom prípade je dobré, aby ste mali čo najväčší prehľad o ponukách jednotlivých poskytovateľov, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Ak by ste sa kvôli zisťovaniu informácií rozhodli navštíviť všetky pobočky osobne, zabralo by vám to veľmi veľa času. Na internete si dokážete ponuky vyhľadať omnoho rýchlejšie. Ak chcete využiť túto možnosť, odporúčame vám použiť stránku Uzavripzp, na ktorej si ľahko a rýchlo porovnáte ponuky rôznych poisťovní.

Ak sa rozhodnete využiť na vyššie uvedenej stránke nástroj PZP kalkulačka, postupovať budete nasledovne. Do formulára vyplníte niekoľko údajov o vozidle, ako sú značka, rok výroby, objem a výkon a motora a pod. Nasledovať budú údaje o vlastníkovi vozidla, jeho vek, miesto bydliska a predchádzajúci škodový priebeh. Pri určovaní ceny poistky môžu zavážiť aj informácie ako napr. či máte uzatvorené aj iné poistenie, či máte dieťa do 15 rokov alebo máte účet v OTP banke.

V ďalšom kroku sa vám zobrazia rôzne ponuky a porovnania cien povinného poistenia vozidla. V pokoji a pohodlí domova si môžete prezrieť všetky ponuky, porovnať ich a vybrať si tú najlepšiu pre vás.

V treťom kroku, ak ste si teda vybrali spomedzi ponúk a klikli na ňu, bude potrebné vyplniť a prekontrolovať správnosť údajov pre poisťovňu. Po tejto kontrole by ste mali podrobne oboznámiť sa s jednotlivými bodmi a podmienkami poistnej zmluvy, aby ste neskôr neboli nemilo prekvapení. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami, potvrdíte ich. Proces sa dokončí a vám sa zobrazí možnosť výberu platby za povinné zmluvné poistenie. Po zaplatení poistnej sumy vám bude zaslaná riadna biela aj zelená karta.

Na aké dlhé obdobie?Poistné obdobie

Platnosť poistného obdobia je jeden rok. Pokiaľ sa s poisťovňou vopred nedohodnete inak, tak sa povinné zmluvné poistenie vozidla uzatvára na dobu neurčitú. Kedykoľvek však máte právo od zmluvy odstúpiť a poistku vypovedať. PZP nadobudne účinnosť od polnoci nasledujúceho dňa od uzavretia zmluvy. Ak ale vaše PZP zaniklo z dôvodu neplatenia poistného, nové zmluvné poistenie bude platné až po zaplatení čiastky za prvé obdobie. Poistné môžete platiť naraz alebo po dohode v splátkach.

Územná platnosť PZP

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, v členských štátoch Európskej únie alebo aj cudzieho štátu, s ktorým však má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Všetky krajiny sú vyznačené na tzv. zelenej karte.

Limity poistného plnenia PZP

Pojem limit poistného plnenia predstavuje hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve. Ak to zákon neupravuje inak, tak minimálne poistné plnenie z jednej udalosti by malo byť:

 1. a) 5 000 000 eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 2. b) 1 000 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených.

Keďže limity poistného plnenia určuje zákon, platí pre všetky poisťovne rovnako. Neplatí teda predpoklad, že čím lacnejšia cena PZP tým nižšie krytie. Viaceré poisťovne vám okrem  základného balíka PZP s uvedeným limitom ponúkajú v rámci nadštandardného krytia aj vyšší limit pri škode na zdraví, usmrtení či pri škode na majetku. Toto nadštandardné krytie ale samozrejme bude zohľadnené v cene poistenia, ktoré bude o niečo drahšie.

Poisťovne však bežne aj napriek týmto miliónovým sumám riešia z povinného zmluvného poistenia len menšie nehody. Najčastejšie sa pri nehodách pohybuje výška škody okolo 1000 eur.

Výluky z poistenia

Za určitých okolností vám poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu na vozidle. Jedná sa predovšetkým o niekoľko nasledujúcich prípadov, ktoré si bližšie popíšeme.

Výluka pri škode spôsobene vinníkom nehody

V prvom rade žiaden poisťovateľ nepreplatí škodu vinníkovi nehody. To sa týka či už materiálnej škody aj ujmy na zdraví. Zo zákonnej poistky sa v zásade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, a to vrátane prepravovaných predmetov. Povinné zmluvné poistenie je primárne určené na odškodnenie iného vodiča. V prípade spoluviny je prípad komplikovanejší. Mieru spoluzavinenia určuje polícia a poisťovňa o rozsahu poistného plnenia rozhodne podľa ich správy.

Výluka osôb zo spoločnej domácnosti

Výluka z poistného plnenia sa týka aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti vinníka škodovej udalosti. Z PZP sa teda nehradí škoda, ktorú poistený vodič spôsobil osobám, ktoré s nám žijú v spoločnej domácnosti. Povinné zmluvné poistenie vozidla v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.

Výluka pri „veľkorysosti“ vinníka

Podľa zákona sa neuhradí škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody. Poisťovne samozrejme nemôžu pripustiť veľkorysosť poisteného na ich úkor, keďže v konečnom dôsledku poškodenému zaplatia z poistky vinníka.

Výluka pri poškodení pri pracovnej činnosti

Poisťovne odmietajú preplatiť aj škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou. To znamená, že ak by napr. zo žeriavu spadol náklad na vedľa stojace vozidlo, poisťovňa by škodu z povinného zmluvného poistenia neuhradila.

Extrémne prípady

K zriedkavým prípadom patrí poškodenie vozidla pri nepokojoch, štrajkoch, terorizme, vojne, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Taktiež nerátajte s preplatením škody spôsobenej pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch alebo pri prípravných či tréningových jazdách  ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách.

Ďalšie prípady výluky (porušenie povinností vodiča)

Okrem zákonom stanovených výnimiek môžu poisťovne v poistnej zmluve uviesť aj ďalšie prípady, kedy odmietnu uhradiť vzniknutú škodu. Každá poisťovňa si zväčša určuje vlastné pravidlá, no vo všeobecnosti sú podobné a dotýkajú sa najmä vážneho porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke.

Ide predovšetkým o tieto prípady:

 • vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok;
 • použitie vozidla na trestnú činnosť;
 • úmyselné poškodenie vlastníkom, vrátane osôb v spoločnej domácnosti;
 • vedenie vozidla osobou, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia.

V každom prípade odporúčame poriadne si preštudovať poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, kde poisťovne podrobne uvádzajú okolnosti, za ktorých nemáte nárok na poistné plnenie.

Výpoveď PZP

Zmluvné poistenie môžete samozrejme aj vypovedať. Urobiť tak musíte písomne najmenej šesť týždňov pred ukončením zmluvy. Výpoveď poisťovni môžete zaslať poštou alebo ju tam doručíte osobne. Je dôležité, aby ste k tejto žiadosti nezabudli pripojiť aj všetky potrebné doklady.

Poistnú zmluvu môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen vtedy, keď vám má vypršať pôvodná zmluva. Dôvodov je viacero, napr. uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená; ak došlo k zmene majiteľa vozidla, a to predajom alebo darovaním; ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii; vyradením z evidencie vozidiel; ak bolo vozidlo zošrotované; bez udania dôvodu.

Pôžičky bez registra

Published by:

Pri pôžičkách bez registra ide predovšetkým o malé sumy ako 100, 200 až 300 eur

Nepožičajú Vám peniaze preto, lebo ste v registri dlžníkov?Pôžičky bez registra sú typ takých pôžičiek, ktoré vyhľadávajú klienti s nečistou bankovou minulosťou. Pýtate sa, čo je nečistá banková minulosť? Tak vám na príklade vysvetlíme, ako sa k nej môžete dostať: Pán Milan potreboval peniaze, pretože sa rozhodol renovovať dom. Do cesty mu vkročili neočakávané výdavky, ktoré navýšili jeho predpokladaný rozpočet. A tak si požičal z bankovej spoločnosti 5 000 eur, ktoré splácal niekoľko rokov po 123,76 eur. Každý, kto si požičia je dlžník a ako dlžník bol automaticky zapísaný do evidencie dlžníkov. To však samo o sebe ešte nič tragické neznamená. Jediný problém bol, že splátky nesplácal vo vopred stanovený čas. Tento fakt sa pripísal ako negatívum k jeho menu v spomínanej evidencii / v registri dlžníkov. Všetky spoločnosti ho začali vnímať ako nedôveryhodného, čo sa odrazilo aj pri jeho ďalšej žiadosti o pôžičku. Bankové spoločnosti do registra nazerajú a preto mu ďalšiu žiadosť neschválili. Na rozdiel od nich, niektoré nebankové do tejto evidencie nenazerajú, čo dáva pánovi Milanovi opäť nádej, že ak bude peniaze súrne potrebovať, tak ich dostane aj napriek nečistej bankovej minulosti.

Cez nebankové spoločnosti

Bankové spoločnosti nezaujíma, aké dôvody mal pán Milan na meškanie so splátkami. Nebankové pôžičky bez registra nikoho neodsudzujú. Chápu, že sa mohlo stať hocičo. Možno pán Milan jednoducho zabudol, že sa blíži termín splátky alebo ho zamestnávateľ neskoro vyplatil. Aj takéto banality môžu mať na vašu povesť vysoký odraz. Keby pán Milan vedel, že pôžička bez registra by mu nerobila také „ceremónie“, ako to bolo v prípade bankových spoločností, určite by sa bol pre ňu rozhodol.

Online cez počítač

Mali ste rovnaké problémy so splácaním, ale peniaze momentálne potrebujete? Ak nemáte známych, na ktorých by ste sa mohli obrátiť, táto možnosť požičania si to istí. Pre žiadateľov sú dostupné v rôznych formách. Ak máte prístup na internet, môžete využiť pôžičky bez registra online. Ak vám nevyhovujú, požiadajte o nebankové pôžičky bez registra telefonicky. Ak vám nevyhovuje ani telefonovanie, máte aj inú možnosť, a tou je sms pôžička bez registra. Sms spôsob má tú výhodu, že vám stačí len mobilný telefón. Nepotrebujete prístup na internet a dokonca ani nikomu volať. Takéto úvery v hocakej forme poskytuje nebanková spoločnosť Ferratum a odkaz na ňu si môžete otvoriť vo vyššie označenom slovnom výraze.

Zvykne sa hovoriť, že čas sú peniaze. Obzvlášť to platí v oblasti pôžičiek. Práve preto sú tu rýchle pôžičky bez registraMožno nájsť pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra?

Možno sa to zdá ako nonsens, lebo už aj úver bez registra je dosť výhodná a ťažko vyhľadateľná ponuka. Ale pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra? Tých náročnejších žiadateľov veľmi potešíme, pretože na trhu sú už aj pôžičky bez dokladovania príjmu a bez kontroly databázy neplatičov. To znamená, že ak máte prácu, ktorá je málo platená a stalo sa vám, že nejakým pričinením ste boli zapísaný v zlom svetle v databáze dlžníkov, práve vám svitlo na lepšie časy. Musíme však upozorniť, že hoci môžete natrafiť na pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra, mali by ste byť zamestnaný resp. mať aspoň nejaký príjem. U väčšiny poskytovateľov je potrebný telefonát, ktorý bude uskutočnený ich podnetom po odoslaní vašej žiadosti, počas ktorého sa vás budú určite pýtať na vaše súčasné príjmy, aj keď ich nebudete musieť dokladovať.

Rýchle vybavenie

Potrebujete peniaze skutočne rýchlo? Tento finančný produkt sa nevykrúca. Peniaze sa vám snaží doručiť čo najrýchlejšie. Rýchle pôžičky bez registra sú rýchle vo vypísaní žiadosti, ako aj v schvaľovacom procese. Žiadosť je možné mať vyplnenú a odoslanú do pár minút. Nasleduje potvrdenie vašej žiadosti tým, že vám poskytovateľ zavolá (tento krok však nie je prítomný u všetkých sprostredkovateľov). Schválenie alebo zamietnutie žiadosti nasleduje do niekoľkých minút po telefonáte.

Ak vám bola ihneď schválená, podľa toho, ako chcete aby vám boli peniaze doručené, čakáte rôznu dobu. Ak chcete peniaez na účet, bude potrebné čakať maximálne 72 hodín, minimálne 10 minút. Ak vám viac vyhovujú šeky, čakacia doba je trošku dlhšia a tie vám budú doručené do 4 dní od schválenia vašej žiadosti. Niektoré nebankové úvery ponúkajú možnosť doručenia peňazí na ruku a to tak, že pracovník danej spoločnosti vás navštívi u vás doma alebo na vopred dohodnutom mieste.

Pri pôžičkách bez registra ide predovšetkým o malé sumy ako 100, 200 až 300 eurKoľko eur mi požičia?

Pôžička bez registra ihneď vám môže požičať už od 20 eur. Pokiaľ chcete peniaze veľmi rýchlo, môžete žiadať o sumu do 350 eur. Pokiaľ ste nový žiadateľ, suma môže byť obmedzená, no zároveň bezúročná, čo má tiež svoje pozitíva. Môžete sa stretnúť aj vyššími sumami, no treba počítať s vyšším úrokom, ktorý môže presiahnuť aj 25% z celkovej požičanej sumy.

Splatnosť

Podľa toho, akú sumu si požičiate sa pohybuje aj splatnosť. Pôžička ihneď, a teda do 350 eur je splatná do 30 dní (niekedy aj menej). Iné nebankové úvery s vyššou požičanou sumou, sú splatné aj niekoľko mesiacov.

Pri prieskume poskytovateľov si nezabúdajte odsledovať aj to, či majú licenciu. To zistíte tak, že zájdete na stránke Národnej banky Slovenska. Ak tam daná spoločnosť nebude zapísaná, niečo s ňou nie je v poriadku a vtedy od nej dajte ruky preč. Môžeme vám poradiť, že seriózni poskytovatelia sú spísaní aj na stránke hore.

Zdroje:

Register dlžníkov https://www.registerdlznikov.sk/

Rýchle pôžičky vám dávajú na výber…

Published by:

Nie len rýchlosť, ale aj celková suma môže byť veľmi priaznivá. Môžete si požičať rádovo tisíce eúr

Rýchle pôžičky Vám dávajú možnosť získať peniaze aj do 24 hodín.Čo je podľa vás rýchla pôžička? Pôžička dostupná do niekoľkých dní? Pôžička dostupná do 24 hodín? Alebo pôžička dostupná ihneď? Všetky možnosti sú správne, pretože existuje viacero „odnoží“ týchto úverov. A vyššie spomínané otázky tvoria ich jednotlivé druhy. Poskytujú ich hlavne nebankové spoločnosti, ktoré práve vďaka tomu, že neskúmajú každé zákutie žiadateľa, dokážu poskytnúť peniaze na účet veľmi promptne a bez zbytočného papierovania. Preto sa stávajú veľmi obľúbenými, ba až nebezpečnými pre bankové spoločnosti. Nevýhodou však môže byť vyššia úroková sadzba a kratšia doba splatnosti. Postupne si prelúskajme každý bod, ktorý by vás mohol pri názve „rýchla pôžička“ zaujímať.

Online (cez internet) alebo aj ináč?

Nemusíte ich vybavovať už len osobnými stretnutiami alebo telefonátmi. Doba napreduje, a tak aj spôsoby žiadosti sa inovujú. Rýchle pôžičky online alebo ak chcete cez internet, predstavujú najjednoduchší spôsob požiadania. Ich výhodou je hlavne to, že žiadosť máte veľmi rýchlo vypísanú. Rýchle pôžičky online sú anonymne. Keďže sa nemusíte s nikým stretávať, nemusíte ani odhaľovať vašu tvár. Maximálne budete musieť do online žiadosti zadať niekoľko osobných informácií (meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP, číslo bankového účtu…), ktoré však nebudú nijakým spôsobom zneužité. Online úvery majú jedinú nevýhodu a to takú, že potrebujete prístup na internet. Ak vám nevyhovujú cez internet, môžete využiť žiadosť cez sms.

Cez sms

Rovnako ako úvery online, tak aj tie vybavované cez sms sú na vzostupe. Je to vďaka tomu, že mobilný telefón má každý po ruke a nepotrebujete prístup k internetu, aby ste mohli rýchle pôžičky cez sms využiť. Stačí, aby ste si našli poskytovateľov, číslo na ktoré treba sms v správnom tvare odoslať a aby ste si naštudovali podmienky takého spôsobu žiadosti. Tieto majú snáď len jedinú nevýhodu a to, že kým po jednom naťukáte všetky údaje, ktoré poskytovateľ vyžaduje, môže to zabrať oveľa viac času než tie cez internet. To neplatí, ak ste sa už vopred zaregistrovali na využívanie sms pôžičiek, kedy by ste obdržali klientske číslo, vďaka ktorému nemusíte vypisovať kvantum údajov do sms.

Prečo je vhodná práve pre mňa?

Odpovedí sa nasúka hneď niekoľko. V prvom rade je najrýchlejšia pôžička vhodná pre vás preto, lebo si nekladie náročné kritéria, akoby to bolo napríklad pri bankových pôžičkách, kde by ste museli dokladovať príjem, poprípade účel a takisto by si overovali vašu bankovú minulosť. Jediným kritériom je byť plnoletý. Existuje teda nejaká pôžička bez dokladovania príjmu, prípadne bez registra?

Bez dokladovania príjmu

Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu sú vyhľadávané tými užívateľmi, ktorých príjem je veľmi nízky a boja sa, že ak by ho mali dokladovať, žiadosť o financie im bude zamietnutá. A majú pravdu. V prípade nižších žiadaných súm nie sú úvery bez dokladovania príjmu problémom. Ak by ste však žiadali vyššiu sumu, môžete byť požiadaný o dokladovanie príjmu, no nie je to pravidlo. Všetko závisí od toho, od akej nebankovej spoločnosti by ste si chceli vašu rýchlu pôžičku zobrať. Bez dokladovania príjmu nie je ani zďaleka jedinou výhodou tohto typu pôžičky. Rovnako ju môžete získať aj s „nečistým“ registrom.

Dostali ste sa v minulosti do registra dlžníkov a nikde Vám nechcú požičať?Bez registra

Každý, kto už niekedy mal nejakú pôžičku, vie, o čom je tu reč. Register je evidencia, ktorú si vedú bankové spoločnosti (aj niektoré nebankové), aby zaznamenali, kto si kedy požičal a či poctivo splácal. Ak ste neplatili načas, ocitli ste sa so záznamom, ktorý berú všetky bankovky do úvahy. Rýchle pôžičky bez registra sú tu práve pre tých, ktorí mali hocakým nedopatrením problém so splácaním. Tie bez registra nenazerajú do evidencií bankových spoločností.

Pre koho je najrýchlejšia pôžička určená?

Najrýchlejšia pôžička je určená skutočne pre každého. Dokonca sa už vytvárajú aj špeciálne druhy pôžičiek podľa postavenia jednotlivých klientov. Veľmi propagovanými sú napr. rýchle pôžičky pre nezamestnaných, dôchodcov, ženy na materskej, študentov alebo aj pred výplatou.

Pre nezamestnaných, pred výplatou

Úver bez dokladovania príjmu dáva jasné indície a predpoklady na to, aby neboli pre nezamestnaných a pred výplatou už len snom, ale skutočnosťou. Preto, ak máte nejaké finančné ťažkosti, nezáleží na tom, či ste zamestnaný alebo nezamestnaný. Nebankové spoločnosti sa vám snažia pomôcť a veria, že rýchla pôžička, o ktorú žiadate, bude splatená do vopred daného termínu. Samozrejme, aj keď to znie všetko pekne ružovo, odporúčame, aby ste mali aspoň nejaký príjem na vrátenie požičanej čiastky, ináč sa to môže skončiť veľmi nepekným, a opäť raz finančným problémom.

Odpovedali sme už veľa otázok, ale možno tá najdôležitejšia pre vás sa týka práve výšky sumy, ktorú vám dokáže sprostredkovať a splatnosť najrýchlejšej pôžičky.

Nie len rýchlosť, ale aj celková suma môže byť veľmi priaznivá. Môžete si požičať rádovo tisíce eúrJe naozaj štedrá

Ak tvrdíme, že je štedrá, nepreháňame. Najrýchlejšia pôžička vám poskytne sumu do 350 eur a na vašom účte ju môžete mať už do 10 minút od schválenia. „Menej“ pohotová pôžička, dostupná do 72 hodín, vám ale dokáže sprostredkovať sumu až do 8 000 eur, čo vôbec nie je na zahodenie napr. ak prerábate dom alebo byt a zrazu sa vám objavili neočakávané problémy spojené s financiami. Pochopiteľne, prípadov môže byť viacero a keďže väčšinou ide o bezúčelové pôžičky, peniaze na účte môžete minúť na čokoľvek.

Nevýhodou môže byť vyššia úroková sadzba a kratšia doba splatnosti. Úrok, ako aj RPMN môžu presiahnuť 25%, väčšinou však oscilujú medzi 20-25%. Na slovenskom trhu sú také nebankové spoločnosti, ktoré počas roka ponúkajú rôzne akcie, a ak vystihnete správnu dobu, pôžička môže byť vaša iba s 9,9%-ným úrokom! Najrýchlejšia pôžička (dostupná do 10 min) má takých poskytovateľov, ktorí vám pri vašej prvej pôžičke nezarátajú žiaden úrok, a teda suma, ktorú vrátite, bude rovnaká ako tá, ktorú ste si požičali.

Splatnosť najrýchlejšej pôžičky je od 5 do 31 dní. Peňažná pomoc, ktorej suma môže dosiahnuť až 8 000 eur, vám je ochotná dať viac času na splatenie. Konkrétne to môže byť až 80 mesiacov. Zas platí, že to závisí od jednotlivých sprostredkovateľov a od toho, akú zmluvu uzavriete.

Ak nestíhate splácať, je na vás upovedomiť vášho poskytovateľa a dohodnúť sa na krokoch. Väčšinou vám navrhnú posunúť dobu splácania, no treba počítať s poplatkom. U vyšších súm môžete mať automaticky bezplatnú možnosť odkladu splátky (závisí to od toho, na akú dlhú dobu ste sa zaviazali).

Ak sa vám praktiky niektorých nebankových spoločností nepozdávajú, podajte podnet na NBS, ktorá si ich vezme na paškál a kde si rovnako môžete odkontrolovať licencie jednotlivých spoločností a tým si overiť ich serióznosť.

Pre bližšie informácie sa prekliknite na: https://en.wikipedia.org/wiki/Loan

Pôžička ihneď zachová anonymitu

Published by:

K získaniu pôžičky ihneď existujé viacero spôsobov

Pôžičku je možné získať ozaj ihneď a zároveň aj anonymnePotrebujete peniaze rýchlo, do niekoľkých minút? Pôžičky ihneď sú jedným z ponúkaných riešení. Ich hlavnými výhodami sú rýchlosť a zachovanie vašej anonymita. Poskytujú ich nebankové subjekty.

Je výbornou možnosťou pre tých, ktorí sú hanbliví. Hanblivosť môže byť zapríčinená nielen tým, že sa ostýchate požiadať o pôžičku, ale tým, že vám je trápne sa takýmto spôsobom priznať k svojej súčasnej nepríjemnej finančnej situácii. Sú maximálne anonymne z dôvodu, že od vás nepožadujú osobné stretnutie, ani podpisy.

Pôžička ihneď je nesmierne rýchla z rôznych príčin. Prvým dôvodom je rýchlosť vypísania žiadosti. Nezáväzná žiadosť od vás požaduje len niekoľko informácií, vrátane výšky sumy, o ktorú žiadate a dokonca máte k dispozícii aj kalkulačku, pomocou ktorej si viete zistiť, kedy a koľko splatíte. Po odoslaní nasleduje ďalšia bleskurýchla reakcia zo strany poskytovateľa pôžičky online, ktorý sa snaží čo najrýchlejšie vašu žiadosť preskúmať a samozrejme vám vyhovieť. Podmienky úveru sú postavené tak, aby mohli poskytovatelia schváliť čo najvyšší počet žiadosti, a teda len veľmi málo žiadostí je zamietnutých. Odpoveď zo strany poskytovateľa online vám bude doručená do niekoľkých minút, v niektorých prípadoch hodín. V prípade pozitívnej odpovede môžete žiadané peniaze čakať na vašom účte do 10 minút! Dosť dobré… Či dal by vám niekto peniaze rýchlejšie?

Pôžička ihneď na tejto stránke sa venuje podrobnejšie aj iným výhodám tohto typu úverov a ešte k tomu obsahuje aj žiadosti, ktoré môžete mať vypísané bleskovou rýchlosťou.

K získaniu pôžičky ihneď existujé viacero spôsobovPodľa spôsobu požiadania

Pôžička ihneď poskytuje viacero možností, ako o ňu požiadať. Podľa spôsobu požiadania vám môže byť poskytnutá:

 1. online: charakteristickým znakom online požiadania je, že o ňu žiadate pomocou internetového pripojenia. Postup je menovaný vyššie.
 2. telefonicky: niektorí ľudia radšej telefonujú, a preto sa poskytovatelia rozhodli ponechať aj napriek modernizácii tento spôsob žiadosti. Ak chcete uskutočniť telefonickú žiadosť, je potrebné si vopred zistiť, kedy môžete danej spoločnosti zavolať, pretože vo väčšine prípadov majú telefonické žiadosti časové obmedzenie. Ak zavoláte mimo stanoveného času, nikto vám nemusí na telefonát odpovedať.

Existujú však aj také žiadosti, ktoré síce vypíšete online, ale vzápätí vám pracovník danej spoločnosti zavolá, aby ste svoju žiadosť potvrdili a dohodli sa na podmienkach.

 1. sms pôžička ihneď: najnovším variantom žiadania je sms, kde vám stačí vlastniť mobilný telefón a mať kredit aspoň 0,13c na odoslanie sms žiadosti (závisí to od operátora, niektorí umožňujú ísť do mínusu). Ak si myslíte, že sms žiadosť by mohla byť tou správnou voľbou, zistíte si poskytovateľov (Smscredits, Trila, Ferratum) a jednotlivé tvary sms. Žiadosti sa môžu líšiť v počte vypísaných údajov v sms správe, poradím údajov a rozhodne sa budú odlišovať číslom, na ktoré je potrebné žiadosť o pôžičku zaslať.

Všetky spôsoby požiadania sú výhodné hlavne pre to, že vás nijako neobmedzujú. To znamená, že sa nemusíte na žiadosť dlho pripravovať a môžete ju uskutočniť priamo z vášho bydliska. Online a sms pôžička sa od telefonickej žiadosti líšia tým, že o nich môžete požiadať skutočne hocikedy. Aj o druhej ráno. Pri takej hodine možno očakávať, že žiadosť bude posúdená rýchlo, ale zasielanie peňazí prebieha až ráno za pomoci pracovníka vami vybraného poskytovateľa.

Aj pre nezamestnaných?

Áno! Pôžička pre nezamestnaných ihneď je konečne tu! Už aj vy sa môžete dostať k peniazom rýchlo bez toho, aby ste museli dokladovať milión papierov a bez toho, aby na vás niekto zazeral ako na nedôveryhodnú osobu, ktorá bude mať problém so splácaním.

Aj bez registra?

Áno! Pôžička bez registra ihneď je typ úveru, ktorý neskúma vašu bankovú minulosť, ktorá mohla byť negatívne ovplyvnená tým, že ste mali problémy so splácaním. Vtedy si bankové spoločnosti zaznamenajú, že ste nedôveryhodná osoba (čo sa splácania týka) a pri nasledujúcej žiadosti vás budú obchádzať na kilometre, pokiaľ nedokážete, že vaša finančná situácia sa radikálne zmenila! Zápis v registri majú bohužiaľ aj tí, ktorí zabúdali splácať nie kvôli finančným problémom, ale kvôli zábudlivosti. Úver bez registra do evidencií dlžníkov nenazerá.

Aj pred výplatou?

Áno! Vyššie ste sa mohli dočítať, že je dostupná nezamestnaným a dokonca aj tým, ktorí majú negatívny záznam v registri. Tak prečo ju nedostať, ak ste zamestnaný? Pôžička pred výplatou ihneď je skvelým riešením v prípade, že sa vám zrazu v živote vyskytli nečakané problémy, ktoré si z vašej strany žiadajú okamžitú reakciu, ktorá, bohužiaľ, nebude zadarmo. Preto, ak potrebujete vyriešiť novovzniknutú situáciu veľmi rýchlo, úver pred výplatou vás určite nesklame!

Hoci si pôžičky ihneď nekladú náročné podmienky, je veľmi dôležité, aby ste si pri jej žiadaní boli istý, že ju budete vedieť splácať. Ak si istý nie ste, radšej nežiadajte, aj keď ste v kritickej finančnej situácii, lebo následky takéhoto počinu môžu vašu situáciu ešte viac zhoršiť.

Suma, ktorú si môžete ihneď požičať, je rôzna.Suma

Suma, o ktorú môžete požiadať, či už prostredníctvom pôžičky ihneď online, sms alebo telefonicky, je obmedzená. Je to hlavne z toho dôvodu, aby žiadosti mohli byť posudzované rýchlo a zároveň aj rýchlo doručené. Určite viete, že vyššie sumy si žiadajú viac vybavovania, papierovania a dlhší čas posielania peňazí. Aby boli prístupné širšej verejnosti, rýchla pôžička znížila strop, a požiadať môžete o sumu do 350 eur. Sms úver vám poskytne do 500 eur.

Splatnosť

Prívlastok rýchlosti bude aplikovateľný aj pri dobe splatnosti. Splatnosť online pôžičky ihneď sa pohybuje od 5 do 31 dní. Závisí to od sumy, ktorú žiadate. Niektorí poskytovatelia umožňujú predĺžiť dobu splatnosti, ale samozrejme za poplatok a treba spĺňať osobité podmienky (napr. zaplatiť aspoň časť poplatku alebo to bude poplatok navyše za predĺženie alebo sa vám navýši úrok, …). Jednou z podmienok je aj to, že vášho poskytovateľa musíte vopred oboznámiť o neschopnosti splatiť váš dlh do daného termínu skôr, ako bude po termíne. V opačnom prípade vám môže byť naúčtovaná vysoká pokuta z omeškania splátky. Poskytovateľ vás rovnako môže zaradiť na „čiernu listinu“ a pri ďalšej žiadosti vám už nepožičia.

Úroky

Je zrejmé, že pri pôžičkách ihneď je potrebné počítať s vyššími úrokmi. Hoci je toto číslo v porovnaní s klasickými pôžičkami vyššie, netreba vešať hlavu na klinec, pretože pri menších sumách nepredstavuje v prepočte také číslo, ktoré by vás položilo na lopatky. Dokonca, niektoré nebankové spoločnosti majú nulový úrok, ak si u nich požičiavate prvýkrát.

Na účet alebo na ruku?

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý spôsob by bol pre vás lepší, či peniaze na účet alebo vyplatenie na ruku, uľahčíme vám to. Väčšina poskytovateľov peniaze na ruku nevypláca. Z toho vyplýva, že musíte mať k dispozícií bankový účet, na ktorý vám budú peniaze do 10 minút od schválenia odoslané. Niekedy fungovalo zasielanie peňazí aj šekom, ale samozrejme, nie je to najrýchlejšia cesta, ak peniaze potrebujete skutočne okamžite. Pôžička ihneď na účet online je jednou z najrýchlejších ciest k získaniu eur.

Pôžičky cez sms. Najrýchlejšia cesta k peniazom.

Published by:

Ktoré PZP je to správne?

Viete o tom, že k vybaveniu pôžičky Vám stačí poslať SMS správu?Určite ste už zažili situáciu, kedy ste si potrebovali súrne požičať peniaze, no dostať sa k nim bolo príliš komplikované, ba priam nemožné. Buď bolo neskoro večer, či bol práve víkend. To znamená, že pobočky finančných inštitúcií boli zatvorené a zároveň ste nemali prístup k internetu, aby ste sa pokúsili nájsť nejaký iný spôsob získania peňazí. No v každom prípade ste pri sebe určite mali mobilný telefón. Pokiaľ ste splnili túto jedinú podmienku, tak už nič nestojí v ceste k tomu, aby ste získali peniaze, ktoré potrebujete. Odpoveďou na Vaše problémy je sms pôžička. Tento spôsob získania finančnej hotovosti je čoraz obľúbenejší kvôli jeho rýchlosti a jednoduchosti. Podstata spočíva v možnosti požiadať o úver prostredníctvom textovej správy cez mobilný telefón. Samozrejme, že to nie je v tvare „SMS pôžička ihneď. Potrebujem peniaze.“. Ako funguje celý proces cez SMS do 10 min aj cez víkend aké sú jej výhody a riziká, a hlavne, v kde môžete prostredníctvom textovej správy získať peniaze, tak to si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Ako fungujú?

Sú doménou nebankových spoločností. Banky túto službu neposkytujú z toho dôvodu, že pri posudzovaní žiadateľov o úver majú oveľa prísnejšie kritériá ako nebankové spoločnosti. Žiadateľ odošle správu vo vopred určenom tvare na konkrétne telefónne číslo nebankovej spoločnosti. Po jej odoslaní čaká na potvrdzujúcu SMS, ktorá ho informuje o udelení, resp. neudelení pôžičky. Schvaľovací proces je otázkou niekoľkých minút, maximálne hodín. Po schválení SMS pôžičky prídu peniaze priamo na účet žiadateľa. Konkrétne kroky sa u každého poskytovateľa odlišujú. Niektorí vyžadujú online registráciu vopred, po ktorej Vám pridelia zákaznícke číslo, ktorým sa budete identifikovať pri ďalších žiadostiach o peniaze. Zákaznícke číslo zároveň slúži aj na prihlasovanie sa do systému, v ktorom si kontrolujete stav úveru a ďalšie potrebné údaje. Okrem registrácie vopred existuje aj priama SMS požička, kedy v správe musíte zadať všetky údaje potrebné k posúdeniu pôžičky (meno, priezvisko, kontaktné údaje, požadovanú sumu, výšku príjmu, číslo dokladu, číslo bankového účtu, atď.) Z praktického hľadiska je výhodnejšia registrácia vopred, pretože potom všetky ďalšie operácie vykonávate prostredníctvom zákazníckeho čísla a nemusíte opakovane zadávať všetky údaje.

Prečo sa rozhodnúť pre túto formu?

 • jednoduché vybavenie

Na vybavenie potrebujete len mobilný telefón a zaslanie jednej textovej správy. Nemusíte chodiť do pobočiek nebankových spoločností alebo si dohadovať stretnutia s ich obchodnými zástupcami. Zároveň nebudete zaplavení kopou dokumentov, ktoré by ste museli vypisovať.

 • poskytnutie non-stop

Nie ste odkázaní na otváracie hodiny kamenných pobočiek nebankoviek. Je jedno, či je pondelok ráno alebo sobota pred polnocou, prostredníctvom mobilného telefónu môžete požiadať o SMS pôžičku kedykoľvek.

 • Jednoznačnou výhodou SMS pôžičky je to, že peniaze máte ihneď na účtepeniaze hneď na účet

Po schválení úveru, čo býva obvykle do niekoľkých minút, Vám posiela nebanková spoločnosť peniaze hneď na účet. To, kedy budete môcť s peniazmi narábať na svojom účte záleží od niekoľkých faktorov. Najideálnejší je prípad, keď máte účet v rovnakej banke ako nebanková spoločnosť, vtedy môžete rátať s peniazmi do niekoľkých minút. Pokiaľ sa jedná o rozdielne banky, prevod peňazí sa môže natiahnuť na 24 hodín, prípadne i viac dní. Skontrolujte si to hlavne vtedy, pokiaľ potrebujete SMS pôžičku pred výplatou.

 • aj pre nezamestnaných

Ak nemáte žiadny pravidelný príjem, pretože ste bez zamestnania, niektoré nebankové spoločnosti poskytujú SMS pôžičky aj pre nezamestnaných. Pri žiadosti nemusíte dokladovať príjem, čo by pri žiadosti o peniaze v banke nebolo možné. Z toho vyplýva, že je aj pre študentov, matky na materskej dovolenke, pracujúcich na dohodu, či dôchodcov.

 • bez registra

Okrem pravidelného príjmu býva často problémom žiadateľov aj zápis v registri dlžníkov, či už preto, že sa v minulosti omeškali pri splácaní inej pôžičky alebo ak dlhujú Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Tento úver rieši aj tento problém, pretože pri jej posudzovaní nebankové spoločnosti nenahliadajú do úverového registra dlžníkov. Peniaze na účet dostanete aj v prípade záznamu v registri. Je však dobré si uvedomiť, aby ste peniaze z SMS pôžičky nepoužívali na splácanie iných dlhov a tak sa ďalej zadlžovali.

Základné informácie

Suma: od 20 do 350 €

Prostredníctvom SMS pôžičky si môžete požičať menšiu sumu peňazí v prípade, ak potrebujete peniaze ihneď alebo je tesne pred výplatou. Väčšina poskytovateľov ponúka pôžičky začínajúce pri 20 € a maximálna suma je 350 €. Výnimočne sa nájde poskytovateľ, ktorý ponúka aj vyššiu sumu. Na slovenskom finančnom trhu je to spoločnosť Trila, u ktorej si môžete požičať až do výšky 500 €.

Doba splatnosti: od 1 do 30 dní

V prípade SMS pôžičiek je doba splatnosti veľmi krátka, keďže sa jedná o malé finančné čiastky. Niektoré spoločnosti, napr. Pôžičkomat, umožňujú začať splácať už 5 dní od vyplatenia pôžičky. Maximálna doba splatnosti je 30 dní, no tá je len pri vyšších sumách končiacich pri 350 €. Menšie sumy cez SMS majú kratšiu dobu splatnosti. Nespoliehajte na to, že na splatenie svojej 100 € pôžičky máte 30 dní a poriadne si overte, dokedy musíte uhradiť dlžnú čiastku. Nebankové spoločnosti Vám umožňujú predĺžiť si dobru splatnosti pokiaľ nemáte dostatok peňazí na uhradenie splátky. Musíte rátať s tým, že táto možnosť je vo väčšine prípadov spoplatnená, i keď pri niektorých spoločnostiach je prvé predĺženie bez poplatku. Predĺžiť dobu splatnosti je možné maximálne 5-krát a aj to nie automaticky. Vždy je potrebné kontaktovať poskytovateľa pokiaľ chcete posunúť termín splatnosti.

Úroková sadzba a RPMN:

Tieto úvery sa zvyknú nazývať aj mikropôžičky, pred výplatou, či aj SMS pôžičky ihneď. Pri tomto type úveru je potrebné rátať s vyšším úrokom, čo je výsledkom rýchleho poskytnutia bez prísnejšieho posudzovania žiadateľa. Každá nebanková spoločnosť ponúka inú výšku úroku a RPMN, niektoré dokonca pri prvej SMS pôžičke garantujú úrok 0 %. Takto to robí napr. Smscredits. Dôležitejším ukazovateľom ako úroková sadzba pri krátkodobej  býva konečná suma, ktorú je potrebné splatiť. Nedajte sa oklamať nízkym úrokom, pretože v konečnom dôsledku sa Vám pôžička môže predražiť vďaka poplatkom, ktorá si daná nebanková spoločnosť zaúčtuje za vedenie úveru. Keď sa už rozhodnete pre konkrétnu ponuku, podrobne si preštudujte podmienky zmluvy, aby Vás neprekvapili nejaké poplatky alebo skryté podmienky. Po podpise zmluvy s tým už veľa neurobíte.

Ak chcete mať peniaze ihneď na účte, tak musíte spĺňať isté kritériaPodmienky získania :

Podmienky jednotlivých nebankových spoločností sa môžu odlišovať. Spoločnými kritériami poskytnutia sú:

 • vek nad 18 rokov
 • občianstvo Slovenskej republiky
 • mobilný telefón

Spoločnosti poskytujúce tieto úvery

Na záver Vám v krátkosti predstavíme niekoľko nebankových spoločností, ktoré poskytujú pôžičky cez SMS. Výhodou uvedených spoločností je ich dôveryhodnosť a pozitívne skúsenosti ich klientov, čo bývajú často najdôležitejšie ukazovatele v oblasti nebankových spoločností. V prípade, ak by ste potrebovali ďalší dôkaz o ich spoľahlivosti, môžete si konkrétnu spoločnosť preveriť na stránke Národnej banky Slovenska.

Ferratum

 • od 25 do 350
 • doba splatnosti od 7 do 30 dní
 • bez registra a potvrdenia o príjme

CreditONE

 • od 5 do 180 €
 • doba splatnosti do 31 dní
 • prvá s 0 % úrok

SMScredits